İŞYERİ HEKİMLİĞİ

hekim
  • İş Sağlığı Mevzuatı Takibi ve Bilgilendirme
  • Periyodik Sağlık Taramalarının Yürütümü
  • Sağlık Tetkiklerinin Yürütüm Organizasyonunun Yapılması
  • Tüm çalışanlara iş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, hijyen vb. konuları içeren eğitimlerin verilmesi,
  • Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılım
  • Çalışma Ortamının gözetimi kapsamında sağlık gereklerinin belirlenmesi, raporlanması
  • Yemekhane, soyunma odaları vb. ortak kullanım sahalarında hijyen denetimi yapmak, raporlandırmak
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna katılım
  • İş Sağlığını ilgilendiren eğitimlerin dokümanlarını hazırlamak