HİZMETLERİMİZ

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

İşyeri  Hekimi İstihdamı

Sağlık Memuru İstihdamı

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurulumu

Risk Değerlendirme Çalışmalarının Yapılması

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimleri

Acil Durum Planı Oluşturma, Tatbikat gerçekleştirme ve Ekip Oluşumunun Yürütümü

Mevzuat Durum Değerlendirme Çalışması ve Raporlanması

Kaza Araştırma

İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı Oluşturulması

Saha Denetim ve Raporlama