İşyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasının en önemli unsurlarından birisi de İş Sağlığı Güvenliği eğitimlerinin yapılmasıdır. Kazaların, meslek hastalıklarının önlenmesinde iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin vaz geçilemez bir rolü vardır.

DEVAMI

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ uyarınca kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

DEVAMI

İşin veya iş yerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağından yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümler yaparak alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında çalışanları ve işverenleri bilgilendirmekteyiz.

DEVAMI